home » arbo & verzuim

Vitaliteitbeleid en gezonde medewerkers

Reintegratie

Het uitgangspunt in de aanpak van censor.nu zijn uw organisatiedoelstellingen. Onze overtuiging dat uw doelstellingen worden bepaald door uw keuzes ten aanzien van de inzet van uw mensen ziet u terug in ons werk. Ziekteverzuim, productiviteit, werkdruk, vitaliteit, integraal gezondheidsmanagement (IGM), levensfasegericht personeelsbeleid, flexibiliteit en inzetbaarheid vormen hierbij belangrijke uitgangspunten: u zult ze allemaal kennen.

Vanuit de wetenschap dat mensen geboeid willen blijven door hun werk, pleiten wij voor een geïntegreerde benadering van arbo, verzuim en reïntegratie. O.a. met de toepassing van de principes uit Human Resource Management belichten wij de samenhang tussen de invloedsfactoren op het vlak van arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. In de dienstverlening die wij bieden, ziet u dat terug. Bij voorkeur zijn deze vormgegeven rondom uw wensen.

Een greep uit ons aanbod:

Uw vragen over reintegratie, vitaliteit en personeelsbeleid

INFORMATIE & DIENSTEN