home » arbo & verzuim » Verzuimpreventie werkt!

Verzuimpreventie werkt!

Als werkgever weet u dat ziekte en verzuim onder uw medewerkers nadelige gevolgen heeft voor uw organisatie. Buiten dat het uw planning in de war kan schoppen, heeft dit ook financiële consequenties. Maar weet u ook dat u en uw management zelf een cruciale rol kunnen spelen bij het verminderen van verzuim binnen uw bedrijf?

U zult verzuim nooit geheel kunnen voorkomen. Uw medewerkers kunnen immers geveld worden door de plaatselijke griepepidemie. Een verzuimbeleid, geënt op uw organisatie, biedt u evenwel de mogelijkheid om samen met uw medewerkers het verzuim te beperken. De regels die u als werkgever opstelt met uw personeel zijn hiervoor de basis. Een open en betrokken rol van leidinggeven, het serieus nemen van klachten en het samen problemen oplossen, zijn hierbij belangrijke factoren.

Allereerst zult u zich een beeld moeten vormen van het totale verzuim. Zaken die hierbij de aandacht verdienen zijn:
- Hoe is de werksfeer?
- Hoe is de verstandhouding met uw medewerkers?
- Hoe wordt er gemanaged?
- Wat is het aantal werkuren en hoe hoog is de werkdruk?
- Zijn de fysieke werkomstandigheden op orde?
- Zijn er afspraken rondom verzuimmelding vastgelegd en hoe worden deze nageleefd?
- Wat is het huidige verzuim?

U kunt als werkgever uw verzuimbeleid zelf organiseren, of u kunt hiervoor het advies inwinnen van een deskundige. Naast de opstelling van het verzuimprotocol kunnen dit soort organisaties uw medewerkers en managers trainen op het terrein van verzuimbeperking en - vermindering en verzuimgesprekken. Eén ding is zeker: verzuimpreventie werkt!


Download het artikel 'Verzuimpreventie werkt!' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN