home » arbo & verzuim » Wat staat in het plan van aanpak (PvA)?

Wat staat in het plan van aanpak (PvA)?

In de achtste week na de ziekmelding moeten werkgever en werknemer een schriftelijk PvA hebben opgesteld. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de probleemanalyse en advies van de arbodienst. De afspraken die werkgever en werknemer in het plan vastleggen, maken zij in overleg en kunnen zij als dat nodig is ook weer in overleg wijzigen. Zowel de werkgever als de werknemer als de arbodienst krijgen een kopie van dit plan.


Wanneer hoeft u deze niet te maken?
Een plan van aanpak is niet nodig als de hersteltermijn gelijk duidelijk is (bijvoorbeeld bij een gebroken arm). Een plan van aanpak hoeft ook niet te worden gemaakt als gelijk vanaf de ziekmelding al duidelijk is dat de werknemer helemaal niet terug kan keren in het arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zeer ernstige ongeneeslijke ziekten, zeer ernstig letsel na een ongeval of progressieve ziekten met de dood tot gevolg. Het is verstandig om dit wel vast te leggen en te onderbouwen in het verzuimdossier, zie ook het artikel:’Wat moet u nog meer vastleggen’.

Ook als duidelijk is dat de zieke werknemer niet meer terug kan keren bij zijn eigen werkgever dan heeft wachten geen zin en kan het beste zo snel mogelijk een gespecialiseerd bedrijf (arbo-dienst of reïntegratiebedrijf ) worden ingeschakeld om de werknemer elders aan het werk te helpen. Leg dit in overleg met de werknemer vast in het plan van aanpak of wijziging daarvan. 

Hoe moet een PvA worden opgebouwd?
Als wel een plan van aanpak gemaakt, moeten de volgende punten aanbod komen: 

- doelstellingen: concreet geformuleerd en met een tijdsafspraak; 
- activiteiten van werkgever en werknemer om terugkeer op het werk te bespoedigen;
- de naam van de persoon die de re-integratie gaat begeleiden en het contact 
   tussen werkgever, werknemer en arbo-dienst gaat verzorgen; in de praktijk veelal 
   aangeduid als ‘casemanager’;
- evaluatiemomenten: tijdstippen waarop het plan en activiteiten door werkgever en 
   werknemer worden geëvalueerd; 
- contactmomenten tussen werknemer en arbodienst.


Download het artikel 'Wat staat in het plan van aanpak (PvA)?' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN