home » arbo & verzuim » Ombouwen van RI&E tot zinvol hulpmiddel

Ombouwen van RI&E tot zinvol hulpmiddel

De Arbo-wet verplicht u (nog steeds) tot het maken van een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) en deze ter goedkeuring aan te bieden bij een arbodienst. Toch besteden de meeste bedrijven ook het uitvoeren van de RI&E uit aan een arbodienst. De RI&E blijft veelal een ‘verplicht nummer’, een lijvig rapport dat in de bureaulade belandt. Daarmee is het beoogde doel van de RI&E niet bereikt, namelijk het aanzetten tot preventieve maatregelen.

Is er in uw organisatie sprake van ongezond, belastend werk, heeft u te maken met een reorganisatie of nieuwbouw of zijn er opvallende gezondheidsklachten, dan kan een RI&E zeker zinvol zijn. Uw RI&E moet om de zoveel tijd worden geactualiseerd. Inmiddels is de RI&E verwaterd tot een bureaucratisch verplicht nummer met mooie gegarandeerde omzet voor de arbodienst.


Waarom niet onder uw regie?
Hebt u het opstellen van een RI&E ook laten staan in uw arbocontract? Weet u zeker dat u dit niet net zo goed zelf kunt doen? Zolang het maken van een RI&E nog verplicht is, kunt u deze tenslotte ook toepassen als zinvol hulpmiddel, bijvoorbeeld als input voor het formuleren van uw verzuimbeleid. Dat krijgt u voor elkaar als u nét een stapje verdergaat dan de standaard aanpak van de RI&E, zoals die ‘door arbodiensten’ en brancheorganisaties worden geïnitieerd.

U bedenkt vooraf wat u wilt doen met de resultaten van de RI&E:

- onwenselijke situaties opsporen en die (laten) corrigeren;
- medewerkers laten zien dat u hecht aan hun veiligheid, gezondheid en welzijn;
- mét de RI&E prioriteiten kiezen bij de verzuimaanpak;
- alles wat u doet rond arbeidsomstandigheden integreren in uw personeelsbeleid  
  en/of uw kwaliteitszorg;
- alleen voldoen aan de Arbo-wet, verantwoording naar de Arbeidsinspectie.

Download het artikel 'Ombouwen van RI&E tot zinvol hulpmiddel' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN