home » arbo & verzuim » Gewijzigde Arbowet m.b.t. toetsing RI&E

Gewijzigde Arbowet m.b.t. toetsing RI&E

Met betrekking tot de toetsing van de RI&E door arbodeskundigen is er een driedeling ontstaan:

• voor bedrijven met meer dan 25 werknemers blijft alles bij het oude, zij leggen de  
  RI&E voor aan de Arbo-dienst of (straks) aan een arbodeskundigen. Deze zullen de  
  RI&E toetsen op basis van de voorschriften. 

• voor bedrijven tot en met 25 werknemers toetst de Arbo-dienst nu al de RI&E op een 
  'lichtere' wijze mits deze bedrijven gebruik maken van een RI&E-instrument dat door 
  werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld. Na de 
  wetswijziging kan zo’n bedrijf voor de RI&E-toets ook volstaan met inschakeling van 
  een arbodeskundigen. 

•  voor bedrijven met 10 of minder werknemers komt na wetswijziging de toetsing 
  geheel te vervallen, op voorwaarde dat deze bedrijven gebruik maken van een RI&E-
  instrument dat door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau en 
  met  de nodige deskundigheid is vastgesteld.


Download het artikel 'Gewijzigde Arbowet m.b.t. toetsing RI&E' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN