home » arbo & verzuim » Investeren in rookbeleid verdient zichzelf terug

Investeren in rookbeleid verdient zichzelf terug

Werkgevers zijn jaarlijks zo'n 300 miljoen euro kwijt aan personeel dat rookt. Dat geld wordt uitgegeven aan (tijdelijke) vervanging van personeel dat ziek is geworden door roken of is overleden. Eén roker kost een bedrijf meer dan €105,- per jaar. Dit blijkt uit een studie van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2002. Het RIVM heeft alleen gekeken naar de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en overlijden van rokend personeel. Schadelijke gevolgen als brand en verlies als gevolg van rookpauzes is in de berekening niet meegenomen.

 

Zie ook het artikel:

Bevorderen en stimuleren (anti-) rookbeleid binnen organisatie
Overige wetgeving m.b.t. roken op de werkplek
Tien redenen voor rookbeleid in uw bedrijf


Voor meer informatie! Gebruik de 'vraagbaak'  van censor.nu


Download het artikel 'Investeren in rookbeleid verdient zichzelf terug' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN