home » arbo & verzuim » Bevorderen en stimuleren (anti-) rookbeleid binnen organisatie

Bevorderen en stimuleren (anti-) rookbeleid binnen organisatie

Per 1 januari 2004 is een nieuwe wettelijke bepaling over roken op de werkplek in werking getreden. In de wet staat “zonder hinder en overlast” en dus niet “rookvrij”. 

Hinder of overlast is een subjectief begrip. Iedere niet-roker is in staat aan te geven of hij wel of geen hinder of overlast van tabaksrook ondervindt. Daarmee lijkt de Tabakswet ruimte te laten voor zelfregulering en onderlinge afspraken over roken. Gezien mogelijk praktische knelpunten in de uitvoering van een rookbeleid en het feit dat iedere (nieuwe) medewerker kan klagen bij hinder of  overlast door roken van anderen, lijkt een helder rookbeleid te prefereren, bijvoorbeeld een algemeen rookverbod of het beperkt toestaan van roken in daarvoor aangewezen ruimtes. 


Zie ook het artikel: 

Investeren in rookbeleid verdient zichzelf terug
Overige wetgeving m.b.t. roken op de werkplek
Tien redenen voor rookbeleid in uw bedrijf

Voor meer informatie! Gebruik de 'vraagbaak" van censor.nu


Download het artikel 'Bevorderen en stimuleren (anti-) rookbeleid binnen organisatie' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN