home » arbo & verzuim » Het verzuimbeleid en de betrokken partijen

Het verzuimbeleid en de betrokken partijen

Bij de uitvoering van het verzuimbeleid zijn tal van partijen betrokken. Hierna zullen we enkele de revue laten passeren.

Het management
Zij zullen veelal het voortouw moeten nemen bij het formuleren en in gang zetten van het beleid. Het management is immers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw organisatie. Zij initieert de maatregelen om het verzuim op een acceptabel niveau te krijgen of te handhaven. Dit valt in de praktijk niet mee. Winst, omzet en innovaties zijn voor veel managers zaken die meer aanspreken dan de lastig te beïnvloeden verzuimcijfers waarbij succes een vaak kwestie is van lange termijn. Enthousiast begint men met de invoering, maar na de eerste successen of juist het uitblijven zakt de aandacht weg en gaat men weer over tot de orde van de dag (lees ook het artikel ‘Verzuimpreventie werkt!’.

Personeelszaken
Deze functionarissen beschikken veelal over specifieke kennis en ervaring waarmee ze het management en leidinggevende direct kan ondersteunen. Zij kennen de organisatie en haar eigenaardigheden en weet waar de problemen voor het verzuimbeleid zitten. Daarnaast zullen ze een belangrijke rol spelen bij de uitvoering ervan. Door een werknemer in een andere (tijdelijke) functie te zetten, de arbeidsomstandigheden en voorwaarden te veranderen, kunnen deze functionarissen direct bijdragen aan de versnelde terugkeer van een zieke werknemer of voorkomen dat deze gaat uitvallen.

De direct-leidinggevenden
Zij zijn in het algemeen voor de werknemers het eerste en belangrijkste aanspreekpunt binnen uw organisatie. De leidinggevende is de persoon die de werknemer en het werk het beste kent. Omdat zij dagelijks betrokken zijn bij de werknemer en zijn of haar werkzaamheden, kunnen ze problemen snel oplossen. Zoals het aanpassen van het takenpakket of de werkomgeving als dit voor re-integratie noodzakelijk is.

Sommige leidinggevende zullen niet happig zijn om actief aan de begeleiding van u zieke werknemer deel te nemen. Vaak zijn ze aangenomen om productie te draaien en zien ze ziekte als het terrein van artsen en overige deskundige. De sociale elementen van het leidinggevenden zullen veelal op de tweede plaats komen. Het zal daarom vaak een cultuur omslag voor hen betekenen om zich hiermee te bemoeien (zie ook ‘Verzuimtraining voor leidinggevenden’).

De rol van de preventiemedewerker
In de arbowet is recentelijk opgenomen dat u zich moet laten bijstaan door één of meerdere preventiemedewerkers. Zij geven u gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en assisteer bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie. Wat exact het taken pakket is van deze medewerker is afhankelijk van uw organisatie (zie ook ‘De preventiemedewerker’). Mogelijk kunnen ze een rol spelen bij het opstellen van een verzuimbeleid en samen met u preventieacties ondernemen bij de begeleiding van zieke werknemers.

In de rubriek
Arbo & verzuim’
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.


Download het artikel 'Het verzuimbeleid en de betrokken partijen' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN