home » arbo & verzuim » Nieuwe Arbowet 2007

Nieuwe Arbowet 2007

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is per 1 januari 2007 gewijzigd. Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. De belangrijkste veranderingen zijn:


Download het artikel 'Nieuwe Arbowet 2007' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN