home » arbo & verzuim » Actievoorwaarden censor.nu Eén gratis beeldscherm werkplekonderzoek

Actievoorwaarden censor.nu Eén gratis beeldscherm werkplekonderzoek

1.  De actieperiode loopt van 1 juli 2007 t/m 31 oktober 2007 .
2.  Deelname aan de actie is gratis. Door deel te nemen aan de actie gaat u akkoord 
     met de actievoorwaarden. 
4.  Deze actie betreft alleen 1 onderzoek, op locatie, naar instelling van een 
     beeldschermwerkplek.
5.  censor.nu behoudt zich het recht voor te allen tijde het actie-aanbod te beëindigen, 
     te verlengen of te wijzigen.
6.  De levertijd is na overeenstemming en zal worden toegezonden per e-mail d.m.v.
     een ‘Opdrachtbevestiging’
7.  censor.nu kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor
     eventuele schade toegebracht tijdens uitvoering van haar diensten.
8.  censor.nu is gevestigd in Rijswijk Noord-Brabant en berekent vanaf 30 km enkele
      reis voor het leveren van diensten, zoals omschreven in deze actie, een
      kilometervergoeding van € 0,39 per kilometer.
9.   Maximaal 1 beeldscherm werkplekonderzoek per bedrijf, instelling of organisatie.
10. Particulieren zijn uitgesloten van deelname.
Download het artikel 'Actievoorwaarden censor.nu Eén gratis beeldscherm werkplekonderzoek' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN