home » arbo & verzuim » 'Stress – en leefstijlmanagement' op de werkvloer

'Stress – en leefstijlmanagement' op de werkvloer

Dagelijks zijn we bezig met presteren onder druk. Niet alleen op het werk, naar ook in de privésfeer. Hier is op zich niets mis mee. Toch hebben veel mensen moeite om de balans te vinden. De kwaliteit van ons functioneren wordt bepaald door een goede samenwerking tussen lichaam en geest. Onze leefstijl (gedrag) heeft hierop een enorme invloed. Deze invloed beperkt zich niet alleen op het individu maar ook op uw organisatie.

De gevolgen zijn talloos: een hoog of frequent verzuim, daling van de productiviteit, inzetbaarheid, verslechtering werksfeer en motivatie, personeelverloop, etc. Steeds vaker komt bij ons de vraag hoe we medewerkers fit, gezond, tevreden en maximaal inzetbaar kunnen krijgen.

censor.nu heeft daarop een programma ontwikkeld waarbij we medewerkers individueel of in groepsverband trainen om de balans terug te krijgen. Waarbij zowel het individu als de omgeving aan de orde komen, en waarin vaardigheden centraal staan. De persoon moet leren omgaan met de eisen die vanuit de omgeving op hem/haar worden afgevuurd. Hierbij zijn employability, persoonlijke competitie, stressbestendigheid, het vermogen tot netwerken belangrijke invalshoeken.

Deze benadering werpt een ander licht op de mogelijkheden (preventief) ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, en een snelle terugkeer naar het werk te bevorderen. Dit denken past ook in de ontwikkelingen rond de nieuwe Wet Verbetering Poortwachter en WIA, waarbij arbeidsgeschiktheid centraal staat.


Wilt u meer informatie over onze diensten ‘Stress – en leefstijlmanagement’? Gebruik dan het 'contactformulier'.

Download het artikel ''Stress – en leefstijlmanagement' op de werkvloer' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN