home » arbo & verzuim » Verzuimcoaching

Verzuimcoaching

Leidinggevenden zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de aanpak van het verzuim op hun afdeling of bedrijfsonderdeel. De manier waarop zij contact onderhouden met hun verzuimende medewerkers speelt hierin een belangrijke rol.

Soms worden leidinggevenden ondersteund door een casemanager, P&O afdeling of arbodienst, maar veelal moeten zij zelf de regie voeren bij de reïntegratieaanpak. Dit is vaak een lastige klus. Want wat mag je bijvoorbeeld wel, en wat mag je niet vragen? Hoe moet je iemand benaderen die frequent verzuimt? Welke verplichtingen zijn er van uit De Wet Verbetering Poortwachter (WVP)? En hoe bouw je een goed reïntegratiedossier op?

censor.nu heeft op deze vragen een ontwikkelingstraject ontwikkeld dat uw leidinggevende helpt het verzuim te managen. Na het volgen van ons coachingstraject zijn leidinggevenden in staat het verzuim te beïnvloeden. Hoe demedicalisering in de praktijk te brengen speelt hierbij een belangrijke rol.

Naast verzuimcoaching kunt u ons ook benaderen voor advies en training. Gebruik dan het 'contactformulier'

Zie ook het nieuwsartikel: Preventie-coaching kan verzuim verminderen


Download het artikel 'Verzuimcoaching' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN