home » milieu » Waarom MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

Waarom MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

Door MVO een plek te geven in uw bedrijf, laat u zien dat u aandacht heeft voor de omgeving waarin u opereert. Dat gaat een stap verder dan alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De meeste bedrijven voelen zelf de morele verplichting om verantwoord bezig te zijn, met zorg voor mens en milieu in hun omgeving. Daarnaast stellen ook andere partijen van buitenaf steeds meer eisen aan de gedragingen van een onderneming. Denk aan uw klanten, werknemers, buurtbewoners, et cetera. Hieronder voorbeelden van aandachtspunten, bezien vanuit de verschillende partijen :

Personeel:
• Goede arbeidsomstandigheden (gezondheid, veiligheid, prettige werksfeer)
• Gelijke behandeling
• Opleiding en ontwikkeling
• Reïntegratie van arbeidsongeschikten

Consumenten, klanten, afnemers:
• Productkwaliteit en productveiligheid
• Voldoen aan milieueisen
• Duurzame alternatieven bieden
• Verkoopvoorwaarden met klachtenprocedure (bv de Mitex verkoopvoorwaarden) 

Leveranciers:
• Milieuveilige en milieuvriendelijke producten
• Arbeidsomstandigheden van hun werknemers
• Klachtenprocedure

Buurt, wijk, regio:
• Buurt(verbeterings)projecten
• Ondersteuning lokale activiteiten, clubs en verenigingen
• Veiligheid in de wijk (zie ook Keurmerk Veilig Ondernemen)
• Ondersteuning goede doelen 

Samenleving in het algemeen:
• Energiebesparing en beperking van vervuiling
• Aandacht voor b.v. werkeloosheidsproblematiek en WAO-instroom
• Instroom van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en gehandicapten
• Mensenrechten respecteren
• Kinderarbeid
• Corruptie 

Concurrenten:
• Concurrentiebeperkende maatregelen
• Eerlijke concurrentie
• Intellectueel eigendom respecteren 

Aandeelhouders:
• Handel met voorkennis 

[bron: www.mkb.nl]

Download het artikel 'Waarom MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN