home » milieu » Bedrijven moeten betalen voor milieuschade

Bedrijven moeten betalen voor milieuschade

Vanaf 2007 kunnen bedrijven die ernstige schade toebrengen aan natuur of milieu hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese regeling om milieuschade te voorkomen en te herstellen. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris Van Geel van VROM mee ingestemd.

Op grond van nieuwe Europese regels moeten bedrijven die milieuschade veroorzaken aansprakelijk worden gesteld en de kosten hiervoor betalen. Het gaat om bedrijven die risicovolle activiteiten verrichten, zoals chemische processen, afvalverwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen. De nieuwe regels verplichten deze bedrijven om maatregelen te nemen om schade aan milieu en natuur te voorkomen. Ook moeten zij maatregelen nemen om ernstige schade te herstellen. Dit geldt voor bijvoorbeeld schade aan de bodem in geval er een risico is voor de gezondheid, schade aan water in geval er sprake is van ernstige effecten voor de ecologie en schade aan de natuur als er negatieve effecten zijn voor beschermde soorten of de natuurlijke habitat. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De Europese regeling moet uiterlijk op 30 april 2007 in Nederlandse wetgeving zijn omgezet.

Bron: VROM 12-05-2006
Download het artikel 'Bedrijven moeten betalen voor milieuschade' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN