home » nieuws » Meer boetes / interventies door Inspectie SZW

Nieuws

arbo & verzuim

Meer boetes / interventies door Inspectie SZW

23 mei 2013

De Inspectie SZW is er in haar eerste jaar als nieuwe organisatie in geslaagd om haar beoogde resultaten te behalen. Het percentage handhavingsinterventies is naar aanleiding van inspecties bij alle wetten toegenomen en was hoger dan gepland. Ook het bedrag aan opgelegde bestuurlijke boetes (€ 42,5 miljoen) is toegenomen en beduidend hoger dan eerder was voorzien (€ 27,9 miljoen). Belangrijke aandachtspunten van het afgelopen jaar waren: De aanpak en opsporing van arbeidsuitbuiting, georganiseerde uitkeringsfraude en de aanpak van malafide uitzendbureaus. De focus op slecht presterende Brzo-bedrijven (Besluit risico zware ongevallen), die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De Inspectie voerde daarbij vaker onaangekondigde inspecties uit. Het in kaart brengen in welke sectoren en bedrijfstakken vormen van zelfregulering aanwezig zijn. Daarbij besteedde zij extra aandacht aan de risico-inventarisatie en -evaluatie bij kleine bedrijven omdat met name daar sprake was van een verslechterende naleving van de arbozorgverplichtingen. Op het gebied van werk en inkomen laten de onderzoeken die de Inspectie in 2012 heeft uitgevoerd, zien dat er in de keten van werk en inkomen mogelijkheden voor verbetering zijn. Dit is met name het geval bij het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk, het samenwerken tussen professionals en het terugkoppelen en evalueren van informatieprocessen bij gemeenten. Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW gevormd vanuit de voormalige Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Bij het opsporingswerk speelt de samenwerking met andere partijen een belangrijke rol. Bron: Inspectie SZW
Download het artikel 'Meer boetes / interventies door Inspectie SZW' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen