home » nieuws » Premiekorting voor jongeren met WW of bijstand

Nieuws

arbo & verzuim

Premiekorting voor jongeren met WW of bijstand

18 november 2013

Als uw organisatie jongeren met een werkloosheids- of bijstandsuitkering in dienst neemt, heeft u recht op een premiekorting van € 3.500 per jaar. Het kabinet wil op deze manier de hoge werkloosheid onder jongeren aanpakken.

Uit de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 blijkt dat het kabinet de premiekorting voor uitkeringsgerechtigden gaat uitbreiden. Uw organisatie heeft nu al recht op premiekorting bij het aannemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, maar de premiekorting gaat ook gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.

Premiekorting voor jongeren is een tijdelijke regeling

De uitbreiding van de premiekorting is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw organisatie in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen.
In 2014 is sprake van een ingroeipad. Werkgevers die bijvoorbeeld in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden

Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op € 1.750 premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar.

Download het artikel 'Premiekorting voor jongeren met WW of bijstand' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen