home » nieuws » Pesten leidt tot fors ziekteverzuim

Nieuws

arbo & verzuim

Pesten leidt tot fors ziekteverzuim

20 april 2006

Pestgedrag op het werk leidt tot een toename van vijftig procent van het verzuim onder medewerkers. Niet alleen het slachtoffer meldt zich vaker ziek. Waar pesten veel voorkomt, zijn ook de daders en getuigen vaker ziek. Het ziekteverzuim stijgt van gemiddeld 11,6 dagen per jaar naar 16,9 dagen per jaar in organisaties waar een pestcultuur heerst.

Dat blijkt uit onderzoek onder 137 bedrijfsartsen door Ida Marsman, zelf bedrijfsarts bij Commit (onderdeel van Interpolis). Toch heeft slechts 17 procent van alle bedrijven pesten expliciet benoemd in het verzuimbeleid. Bij organisaties waar wel beleid is ontwikkeld, blijken veel voorvallen van pesten overigens niet te worden gemeld.

Signaleren
Volgens Ida Marsman is een alerte houding van de werkgever het allerbelangrijkste om pesten vroegtijdig te signaleren. 'Werkgevers moeten beseffen dat pesten grote invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van medewerkers en daarmee ook op de arbeidsproductiviteit’, aldus Marsman. Sinds 1994 is in de Arbo-wet expliciet opgenomen dat werkgevers hun werknemer moeten beschermen tegen blootstelling aan seksuele intimidatie, agressie en geweld. De vertaling van wetgeving en landelijk beleid in het arbobeleid op organisatieniveau blijft achter ten opzichte van andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Preventiespreekuur
Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsartsen een actievere bijdrage van hun zelf nodig achten om pesten op werk te voorkomen. Marsman is van mening dat de werkgever verzuim door pesten het beste kan terugdringen door zijn medewerkers een vrije, laagdrempelige toegang te bieden tot het preventiespreekuur van de bedrijfsarts. Daarnaast is het van belang dat de bedrijfsarts de werksfeer goed kent en een goede relatie onderhoudt met de werkgever, de OR en de vertrouwenspersoon. Door observaties en gesprekken met deze personen bouwt de bedrijfsarts een relatie met ze op en vormt de hij een beeld van de omgangsvormen van de werknemers.

Download het artikel 'Pesten leidt tot fors ziekteverzuim' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen