home » nieuws » Verzuimende werknemers sneller aan de slag na direct overleg met leidinggevende

Nieuws

arbo & verzuim

Verzuimende werknemers sneller aan de slag na direct overleg met leidinggevende

23 juni 2006

Werknemers hervatten het werk veel sneller als leidinggevende en medewerker zelf kijken welke werkaanpassingen er nodig zijn. De rol van de arbodienst bestaat dan uit het faciliteren van de gesprekken en het inbrengen van specifieke expertise.

Dat staat in een nieuwe Werkwijzer Werkaanpassing van STECR, het expertiseplatform voor preventie, re-integratie en verzuimbegeleiding.

De Werkwijzer Werkaanpassing bestaat uit een praktisch stappenplan en een aantal checklists die professionals houvast geven bij het organiseren en begeleiden van gesprekken tussen leidinggevende en werknemer. Eerst moeten leidinggevende en werknemer individueel de knelpunten in kaart brengen en consensus bereiken over de prioriteit, vervolgens worden oplossingen bedacht, beoordeeld op effectiviteit en vervolgens gezamenlijk gekozen.

De Werkwijzer Werkaanpassing hanteert als uitgangspunt de mógelijkheden om te werken en niet de beperkingen, waarbij de regierol van de werknemer en leidinggevende gezamenlijk wordt benadrukt.

De arbodiensten brengen procesbegeleidende expertise in waardoor het probleemoplossend vermogen in de organisatie wordt gestimuleerd, en zij kunnen specifieke expertise inbrengen over bijvoorbeeld de belastbaarheid van de werknemer met klachten.

De Werkwijzer Werkaanpassing is mede gebaseerd op een methode die eerder is ontwikkeld door TNO Kwaliteit van Leven| Arbeid. Uit een onderzoek onder 200 werknemers met lage rugklachten bleek dat de werknemers bij wie deze methode werd ingezet gemiddeld 77 dagen verzuimden, tegen 104 dagen van de controlegroep.

De Werkwijzer is vooral bruikbaar in situaties waarin de werkhervatting naar verwachting lang op zich laat wachten en aanpassing van het werk of de werkomstandigheden waarschijnlijk het herstel bevordert. Werkaanpassingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit taakroulatie, minder uren werken, taken toevoegen of schrappen of aanpassingen van de werkplek.

Bron: STECR

Download het artikel 'Verzuimende werknemers sneller aan de slag na direct overleg met leidinggevende' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen