home » nieuws » Werknemers eerder ontslagen na ziekte

Nieuws

arbo & verzuim

Werknemers eerder ontslagen na ziekte

27 maart 2006

Mensen die wegens chronische ziekte niet kunnen werken, lopen gevaar te worden ontslagen. Re-integratietrajecten die werkgevers moeten aanbieden om de werknemers weer aan de slag te helpen, monden geregeld uit in arbeidsconflicten waarna ontslag volgt. Dit signaleert Stichting De Ombudsman op basis van klachten die zijn binnengekomen.

Onduidelijke rechtspositie
De rechtspositie van de werknemer is niet altijd duidelijk. De Ombudsman krijgt steeds meer klachten van mensen die dreigen ontslagen te worden naar aanleiding van een conflict over passend werk. Hierdoor wordt de kans dat deze mensen op een succesvolle manier re-integreren steeds kleiner. En dit terwijl het behoud van werk belangrijker is geworden. Door de strenge keuringseisen komen veel mensen niet meer in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ontslag voordeliger
Werkgevers zijn verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen van de zieke werknemer. Daarnaast moet de werkgever er alles aan te doen de werknemer weer aan het werk te helpen. Gedacht kan worden aan speciale werkplekken of een ander takenpakket. Pas als alles mislukt, komt de werknemer na twee jaar mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Veel werkgevers denken dat het voordeliger is de werknemer te ontslaan. De Ombudsman heeft het vermoeden dat de kantonrechter deze verzoeken te vlug en te vaak inwilligt.

Re-integratie
Als de werknemer ontslagen is kan hij alsnog aankloppen bij het UWV voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een re-integratietraject. Het is alleen veel moeilijker bij een ander bedrijf te re-integreren, zo blijkt uit het verhaal van cliënt van De Ombudsman. Het voormalig hoofd administratie werd onlangs ontslagen op basis van een arbeidsconflict. Bij terugkeer na een ziekteperiode is het mis gegaan. Zijn bureau was verplaatst naar een donker hok, zonder telefoon en zonder collega's. Zijn werk kon hij niet meer doen. Via het UWV heeft hij alsnog een uitkering toegewezen gekregen die zijn voormalige werkgever moet betalen.

Download het artikel 'Werknemers eerder ontslagen na ziekte' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen