home » nieuws » WW-premie kan flink omlaag

Nieuws

arbo & verzuim

WW-premie kan flink omlaag

30 juni 2006

De reserves in de arbeidsongeschiktheids- en WW-fondsen zijn eind 2006 zo groot, dat de premies volgend jaar omlaag kunnen. 

Met name de WW-premie kan flink omlaag. Het totale vermogen van de fondsen die UWV beheert, neemt dit jaar af met 400 miljoen euro. Eind 2005 was het totale vermogen 10.437 miljoen euro, aan het eind van dit jaar resteert naar verwachting 10.037 miljoen euro. Dat staat in de Juninota, die UWV naar minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd.

De Juninota geeft inzicht in de ontwikkeling van de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten en re-integratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van UWV in 2006 en 2007. De prognoses dienen als basis voor de Rijksbegroting en voor het vaststellen van de premies voor 2007. UWV adviseert de minister in de Juninota over de hoogte van de premies van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UfO). Daarnaast adviseert UWV nu over de hoogte van de UfO-premie voor eigen risicodragers Ziektewet (waarmee de ziektewetlasten van flexwerkers worden gedekt). 

Door de invoering van de WIA vindt er geen nieuwe instroom in de WAO meer plaats. Het aantal WAO-uitkeringen bedroeg eind 2005 nog 703.000 en neemt dit jaar naar verwachting af tot 640.000. Eind 2007 verstrekt UWV naar verwachting nog 580.000 WAO-uitkeringen. Het aantal WIA-uitkeringen (IVA en WGA) bedraagt eind dit jaar naar verwachting 21.000 en stijgt volgend jaar tot 44.000. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat eind 2005 nog 904.000 bedroeg, daalt dit jaar tot 861.000 en volgend jaar tot 823.000.

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar af van 307.000 tot 267.000. De instroom in de WW daalt, met name als gevolg van de verbeterende economische omstandigheden. De uitstroom daalt ook, maar is groter dan de instroom, waardoor het aantal WW-uitkeringen afneemt. In 2007 daalt het aantal WW-uitkeringen naar verwachting verder tot 216.000.


Download het artikel 'WW-premie kan flink omlaag' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen