home » nieuws » Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af

Nieuws

arbo & verzuim

Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af

22 augustus 2006

Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af. Maatregelen die sectoren en bedrijven zelf vormgeven sluiten beter aan bij de knelpunten die daar spelen en worden ook beter nageleefd. Hierdoor daalt het ziekteverzuim structureel en raken minder mensen arbeidsongeschikt. 

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de uitvoering van de arboconvenanten, het programma Versterking Arbeidsveiligheid en het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Alle drie deze projecten stimuleren werkgevers en werknemers om op vrijwillige basis afspraken te maken over verbetering van arbeidsomstandigheden. De resultaten zijn volgens Van Hoof ‘bemoedigend’ en ondersteunen de lijn van de nieuwe Arbowet. In deze wet schrijft de overheid niet langer in detail voor aan welke eisen bedrijven moeten voldoen, maar stelt zij kaders en randvoorwaarden die werkgevers en werknemers op maat kunnen invullen. 

Bron: SZW Nr. 06/119


Download het artikel 'Eigen verantwoordelijkheid bij invullen arbobeleid werpt vruchten af' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen