home » nieuws » Geen volledige loondoorbetaling bij ziekte door ‘eigen schuld’

Nieuws

arbo & verzuim

Geen volledige loondoorbetaling bij ziekte door ‘eigen schuld’

24 augustus 2006

Op 10 augustus 2006 heeft het Hof Arnhem bepaald dat een zieke werknemer geen recht heeft op een in de CAO overeengekomen aanvulling op het loon, omdat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van 'eigen schuld' of 'toedoen' van de werknemer.

De werknemer was verschillende keren arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van blessures opgelopen bij zaalvoetbal. De werkgever had hem- tevergeefs- al herhaaldelijk verzocht uit te kijken naar een minder risicovolle sport. Toen de werknemer opnieuw uitviel, betaalde de werkgever alleen zijn basisloon door, en niet in de CAO afgesproken aanvulling. De werkgever beriep zich daarbij op de CAO-bepaling waarin staat dat van loonaanvulling mag worden afgeweken als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer. Hof Arnhem concludeert dat er geen opzet kan worden aangenomen, waardoor de zieke werknemer wel recht heeft op doorbetaling van 70% van zijn loon. De loonaanvulling op basis van de CAO is echter van een andere orde. Het Hof overweegt dat 'opzet' en 'eigen schuld/toedoen' niet dezelfde betekenis hebben. Voor het aannemen van eigen schuld acht het Hof vereist dat werknemer een (rechtens) relevant verwijt van de arbeidsongeschiktheid gemaakt kan worden. Het Hof neemt in dit geval de eigen schuld van de werknemer aan: deze wist dat zaalvoetballen een groter dan normaal risico op arbeidsongeschiktheid met zich meebracht en heeft nagelaten maatregelen te treffen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.


Kortom; de werkgever moet het loon tot 70% doorbetalen (wegens ontbreken opzet), maar de CAO-aanvulling niet (wegens aanwezigheid eigen schuld/toedoen). En terechte uitspraak naar mijn mening...

Download het artikel 'Geen volledige loondoorbetaling bij ziekte door ‘eigen schuld’' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen