home » nieuws » Helft bedrijven doet weinig aan preventie

Nieuws

arbo & verzuim

Helft bedrijven doet weinig aan preventie

05 oktober 2006

De helft van alle Nederlandse werkgevers maakt geen tot weinig gebruik van preventieve maatregelen om verzuim terug te dringen, zo blijkt uit onderzoek van Aon Consulting onder 716 HR-professionals.

Bij vijf procent van de organisaties, veelal kleine bedrijven, geeft de verantwoordelijke HR-professional aan ook voor de toekomst niet te verwachten dat preventieve maatregelen ingevoerd zullen worden.

Bij de organisaties waar wel gebruik wordt gemaakt van preventieve maatregelen, is de HR-professional over het algemeen tevreden over het verzuimbeleid. Gemiddeld geeft de HR-professional het verzuimbeleid een 7,2.

Toch is volgens Jan Oldenziel, consultant bij Aon, altijd nog een vijfde van de HR-professionals minder tevreden met het gevoerde verzuimbeleid van zijn organisatie. Dat is volgens hem opvallend aangezien de HR-professional zelf dikwijls onderdeel is van dit beleid.

De meest voorkomende preventieve maatregel is het aandacht hebben voor de werkplek. De ondervraagde HRM'ers geven daarnaast aan dat meer verantwoordelijkheid leggen bij het management effect sorteert in het terugdringen van verzuim.

'Het gaat dan vooral om het opnemen van de rol en taken van de afdelingsmanager in protocollen', aldus Oldenziel. 'Wanneer de afdelingsmanager een zieke werknemer belt heeft dat een groter effect. Ook kan hij direct afspraken maken over wanneer de zieke werknemer weer denkt te kunnen werken.'

Uit het onderzoek blijkt dat 39 procent van de werkgevers een gezonde leefstijl van zijn werknemers stimuleert. Een op de drie stimuleert meer beweging van het personeel.

Door de ondervraagde HR-professionals wordt het coachen van zieke medewerkers het meest genoemd als verbeterpunt in het verzuimbeleid. Duidelijkere instructies bij ziekteverzuim komt op de tweede plaats.'

Download het artikel 'Helft bedrijven doet weinig aan preventie' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen