home » nieuws » Uitwisseling zieke werknemers

Nieuws

arbo & verzuim

Uitwisseling zieke werknemers

20 februari 2007

Dinsdag, 20 februari 2007 - RESSEN - Twee bedrijven uit de gemeente Lingewaard beginnen met een nieuwe service voor het bedrijfsleven. Via een pool proberen ze arbeidsongeschikte werknemers tijdelijk bij andere bedrijven aan het werk te helpen.

Zo willen ze voorkomen dat mensen voor lange tijd verloren gaan voor de arbeidsmarkt.
Het Inzetbaarheidsloket, zoals de werktitel van het project luidt, is een initiatief van de Linge Groep, een arbeids- en organisatieadviesbureau uit Ressen, en Rugned, een reïntegratie- en preventiebedrijf uit Angeren.

"Als een werknemer door gezondheidsklachten zijn werk niet meer kan doen, kan hij vaak nog wel andere dingen", legt Jasper van Buul van Linge Groep uit. "Een chauffeur die niet meer kan rijden vanwege een dubbele beenbreuk, kan vaak nog wel administratief werk doen.

Wij willen een pool vormen van zo veel mogelijk bedrijven. Als een werknemer van een van die bedrijven langdurig ziek wordt, proberen wij hem bij een ander bedrijf aan de slag te krijgen."

Het systeem heeft volgens Van Buul veel voordelen. "De werkgever van de zieke werknemer betaalt meestal het eerste jaar het volledige loon door, terwijl de werknemer thuis zit. In dit geval wordt de zieke gedetacheerd bij een ander bedrijf. Dat bedrijf, de inlener, betaalt een deel van het loon van de zieke werknemer die bij hem aan de slag gaat. De werkgever van de zieke hoeft dus minder loonkosten te betalen, en de inlener heeft een relatief goedkope arbeidskracht waar hij niet aan vastzit."

"Bovendien blijft de werknemer in het arbeidsproces, en dat is ook een grote winst." Met dat laatste is Gerard Kampschreur, voorzitter van de Lingewaalse ondernemersvereniging Veron, het helemaal eens. "Als iemand langere tijd uitvalt en niet meer het dagelijkse ritme heeft van naar zijn werk gaan, is het moeilijk om hem weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Arbodiensten zeggen ook vaak dat ze in de eerste week het meeste succes hebben. Het Inzetbaarheidsloket richt zich aanvankelijk op de gemeente Lingewaard. "Maar op termijn kunnen er ook best bedrijven uit Arnhem-Zuid of Elst meedoen", aldus Van Buul.

Download het artikel 'Uitwisseling zieke werknemers' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen