home » nieuws » Nieuwe Arbowet bevat onderwerp pesten

Nieuws

arbo & verzuim

Nieuwe Arbowet bevat onderwerp pesten

21 februari 2007

De nieuwe Arbowet, die per 1 januari van kracht is, bevat het onderwerp pesten. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan.

Veel pesterijen op werkvloer
Volgens Alie Kuiper hebben veel werknemers te maken met ongewenste omgangsvormen op het werk. Kuiper is ruim twintig jaar gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Agressie en geweld op het werk worden voor het grootste deel veroorzaakt door klanten. Agressie en geweld door medewerkers hebben echter meer impact.

Psychosociale arbeidsbelasting
De gezamenlijke noemer voor ongewenste omgangsvormen op het werk is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (psa). Werkgevers moeten de risico’s van psa opnemen in de risico-inventarisatie- en evaluatie. In het plan van aanpak moeten maatregelen tegen psa worden geformuleerd. Volgens Kuiper is professioneel leidinggeven de beste preventie. Tevens moeten leidinggevenden signalen tijdig opvangen en meteen actie ondernemen.

Pestgevoelige sectoren
Ongewenst gedrag neemt het snelst toe in de sectoren zorg, detailhandel, onderwijs, sociale diensten en openbaar vervoer. 21% van de Nederlandse werknemers heeft te maken gehad met intimidatie door klanten en andere niet aan het bedrijf verbonden mensen. 14% heeft te maken gehad met intimidatie door collega`s.

Bron: Arbo Magazine, MKB net 

 

Lees ook het artikel: Arbowetgeving opnieuw ingrijpend op de schop. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met censor.nu of maak gebruik van onze 'Vraagbaak' op deze site'.


Download het artikel 'Nieuwe Arbowet bevat onderwerp pesten' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen