home » nieuws » Overgewicht en roken leiden tot meer verzuim

Nieuws

arbo & verzuim

Overgewicht en roken leiden tot meer verzuim

27 januari 2008

Rokers zijn vaker ziek dan werknemers die het roken laten. Ook werknemers die kampen met ernstig overgewicht verzuimen vaker dan hun collega’s met een gezond gewicht. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het onderzoek ‘Gezond en zorg in cijfers 2007’.

Het onderzoek wijst uit dat werknemers met ernstig overgewicht aantoonbaar meer werkdagen verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Bovendien zijn ze behalve vaker ook langer ziek. Rokende werknemers blijken vooral vaker ziek te zijn dan hun niet rokende collega’s.

Inmiddels heeft 13% van de Nederlandse werkgevers een beleid gericht op overgewicht van werknemers. Vooral grotere bedrijven kennen een dergelijk beleid. Voor kleinere ondernemingen is dit vaak lastiger. De overheid wordt zich ook bewust van de noodzaak tot het nemen van maatregelen die de toename van het aantal mensen met overgewicht bestrijden. Onlangs presenteerde het Convenant Overgewicht in zijn jaarverslag 2007 een serie maatregelen om dit te bewerkstelligen. Een van de belangrijkste maatregelen voor de periode 2007 – 2011 is bedrijven te stimuleren hun werknemers meer gezonde voeding en sport- en bewegingsfaciliteiten te bieden.

Download het artikel 'Overgewicht en roken leiden tot meer verzuim' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen