home » nieuws » Werkomstandigheden vuilnismannen moeten beter

Nieuws

arbo & verzuim

Werkomstandigheden vuilnismannen moeten beter

15 december 2009

Bij ruim twee van de drie bedrijven in de afvalinzameling zijn de werkomstandigheden niet in orde. Dat bleek bij controles van de Arbeidsinspectie bij 113 bedrijven. Het belangrijkste probleem is dat veel vuilnismannen uitlaatgassen inademen van vuilniswagens met een dieselmotor. 

De branche moet maatregelen nemen om het inademen van uitlaatgassen te voorkomen. Dat kan door vuilniswagens op een andere brandstof te laten rijden. Als dat niet mogelijk is, moet de uitstoot van uitlaatgassen worden beperkt. Dat kan met een roetfilter. Zulke maatregelen zijn nodig omdat deze uitlaatgassen kanker kunnen veroorzaken. 

Bij depots waar afval wordt ingezameld doen zich andere problemen voor met gevaarlijke stoffen. Hier gebeurt te weinig om calamiteiten, zoals brand of een explosie veroorzaakt door chemische afvalstoffen, te voorkomen. De kans op een ernstig ongeval in de sector is even hoog als in de bouw, die de gevaarlijkste branche vormt. Twee keer heeft de Arbeidsinspectie bij de controles het werk stilgelegd omdat medewerkers konden worden geraakt door draaiende delen van een machine. Andere gevaarlijke situaties ontstonden doordat vuilnismannen onvoldoende waren beschermd tegen een aanrijding of een val. Dit risico bestaat als zij op een laadbak of container klimmen om netten of zeilen over de lading aan te brengen of weg te halen. 

Door nieuwe vuilniswagens met zijbelading, waarbij grijparmen de minicontainers oppakken en leegstorten, is het werk minder zwaar geworden. Wel constateert de Arbeidsinspectie dat nu andere klachten ontstaan, zoals nekklachten. Dit komt doordat de medewerkers veel opzij kijken om met camera’s en spiegels te controleren of er bijvoorbeeld geen fietsers tussen de vuilniswagen en de containers rijden. 

Verder concludeert de Arbeidsinspectie dat sommige werkgevers te weinig doen om medewerkers te leren omgaan met agressie en geweld van onder meer andere weggebruikers en bewoners. Wel is de veiligheid en lichamelijke belasting voor de vuilnisman verbeterd in vergelijking met 2001. 

Werkgevers en vakbonden in de sector hebben inmiddels afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Ze hebben de risico’s én oplossingen in kaart gebracht op het gebied van onder meer agressie en geweld, werkdruk en lichamelijke belasting. De Arbeidsinspectie gaat ervan uit dat dit een positief effect zal hebben, maar houdt met inspecties de vinger aan de pols. Wat betreft kankerverwekkende uitlaatgassen komen er extra controles bij ‘achterblijvers’. De komende tijd gaat de Arbeidsinspectie de risico’s met de sector bespreken, met als doel het aantal ongevallen te verminderen.

Download het artikel 'Werkomstandigheden vuilnismannen moeten beter' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen