home » nieuws » Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten a..

Nieuws

arbo & verzuim

Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten a..

31 mei 2010

Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht 

Meer info over de voorstellen volgt snel

Download het artikel 'Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten a..' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen