home » nieuws » Nieuw hulpmiddel bij het registreren van bedrijfsongevallen

Nieuws

arbo & verzuim

Nieuw hulpmiddel bij het registreren van bedrijfsongevallen

23 januari 2013

NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd voor de registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Het doel van NTA 8031 is om werkgevers een handvat te bieden voor het opzetten van een effectieve ongevallenregistratie. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Daarnaast is er een meldingsplicht voor ernstige arbeidsongevallen. U kunt NTA 8031 gebruiken voor het registreren van zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen en ongevallen met EHBO. Meldingsplicht ernstig arbeidsongeval U bent verplicht ernstige arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Er is sprake van een ernstig meldingsplichtig arbeidsongeval als een medewerker door het ongeluk blijvend geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Zo’n ongeluk moet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, melden. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. Heeft uw medewerker een gekneusde teen of een sneetje in een vinger opgelopen, dan hoeft u dat niet door te geven. De Inspectie SZW onderzoekt alle meldingsplichtige arbeidsongevallen. Soms besluit de inspectie ook om niet-meldingsplichtige bedrijfsongelukken te onderzoeken, bijvoorbeeld als zij vermoedt dat een ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften.
Download het artikel 'Nieuw hulpmiddel bij het registreren van bedrijfsongevallen' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen