home » nieuws » Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden zorg

Nieuws

arbo & verzuim

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden zorg

23 januari 2013

De Inspectie SWZ zet zich de komende jaren extra in voor goede arbeidsomstandigheden in de zorg, om zo verpleegkundigen langer voor de zorg te behouden. Dat schrijft minister Schippers (VWS). Ze reageert daarmee op kamervragen van Kamerlid Wolbert (PvdA) over de te hoge werkdruk bij verpleegkundigen, naar aanleiding van een NIVEL-onderzoek in november. Daaruit bleek dat bijna 40 procent van de verpleegkundigen er zeker van is haar werk niet tot het pensioen vol te kunnen houden. 28 procent zegt daaraan te twijfelen: de werkdruk zou te hoog zijn. Maatwerk voor verpleegkundigen 'Uit het onderzoek blijkt óók dat juist door betere ondersteuning en aanpassing van het werk, relatief veel verpleegkundigen verwachten wél tot hun pensioen te kunnen werken,' schrijft minister Schippers. 'Omdat verpleegkundigen belangrijk werk doen, moeten ze zoveel mogelijk voor de zorg behouden blijven. Maatwerk kan daarbij van grote waarde zijn. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers gezamenlijk om het werk zo vorm te geven dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven.' Doorwerken tot pensioen verpleegkundigen Verder zouden zorgverleners die minder tevreden zijn met hun werk of die een hogere werkdruk ervaren, zich minder vaak in staat voelen door te werken tot hun pensioen dan degenen die meer tevreden zijn of een lagere werkdruk ervaren. Minister Schippers: 'Hier ligt een aandachtspunt voor de werkgevers. Het is primair hun verantwoordelijkheid om, in samenwerking met werknemers, de werkdruk te beheersen en de werktevredenheid te verbeteren. De arbi-catalogi bieden hiervoor voldoende instrumenten. De inspectie SWZ controleert of werkgevers zich aan de arboregels houden.' Duurzame inzetbaarheid verpleegkundigen Vanuit het kabinet wordt de duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel langs verschillende wegen gestimuleerd. Minister Schippers: 'De Inspectie SWZ zet zich de komende jaren extra in voor goede arbeidsomstandigheden in de zorg. Daarnaast ondersteunen we projecten van zorginstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is jaarlijks 1 miljoen beschikbaar. Verder ondersteunen we het regionale arbeidsmarktbeleid met 30 miljoen voor de periode 2012-2015, waarin duurzame inzetbaarheid een prominente plaats inneemt.' Bron: Nursing
Download het artikel 'Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden zorg' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen arbo & verzuim
> Bekijk alle nieuwsartikelen