home » wie zijn wij

censor.nu: niet alleen 'wat' maar vooral 'hoe'

Besparing, preventie, beleid, HRM

censor.nu is een bureau dat vraagstukken behandelt op het gebied van arbo & verzuim, veiligheid en milieu.

De voortdurende wijzigingen in sociale, milieu- en arbo-wetgeving maken het veelal lastig om de juiste maatregelen te treffen en onnodige investeringen te voorkomen. In onze werkwijze staat duidelijkheid centraal. Verheldering van wet- en regelgeving helpt organisaties tenslotte vaak al een eind op weg.

De samenhang tussen verschillende aandachtsgebieden in organisaties, zoals organisatiecultuur en -structuur, interne communicatie en financiële aspecten, komt naar ons idee nog te weinig aan bod in de meeste adviezen. Daarom vindt u in de aanbevelingen niet alleen terug hoe u voldoet aan de wetgeving, maar wordt ook vermeld welke voordelen u kunt behalen en hoe u deze kunt versterken.

Een aantal aandachtspunten: Vanzelfsprekend beantwoorden wij ook uw specifieke vraagstukken, waarbij geen sprake is van 'standaard' raadgeving.

Vraagbaak