home » nieuws » VNO-NCW haakt eindelijk aan bij duurzaamheid

Nieuws

milieu

VNO-NCW haakt eindelijk aan bij duurzaamheid

23 november 2006

Milieubeleid met verstand van zaken. Dat is de titel van een nieuwe VNO-NCW-brochure, waarin het bedrijfsleven zijn nuchtere kijk op het milieubeleid heeft vervat. Rein Willems, voorzitter van de milieucommissie van VNO-NCW en president-directeur van Shell Nederland, overhandigde het boekwerkje vanmorgen aan staatssecretaris Pieter van Geel van VROM.

Willems haakte aan bij de Toekomstagenda Milieu die het kabinet dit voorjaar presenteerde. Ook daarin staan nuchterheid en realisme centraal. "Meestal zijn we niet zo complimenteus, maar met uw Toekomstagenda zijn we erg tevreden", sprak hij tot Van Geel. "Deze brochure zetten we onze eigen geloofsbelijdenis daarnaast. We hebben gezamenlijk een weg gevonden naar de toekomst."

Van Geel toonde zich blij verrast met de waardering voor zijn beleid. "Het spreekt me aan dat het bedrijfsleven onomwonden stelt dat het milieu een gelijkwaardige plaats verdient naast andere beleidsonderwerpen als zorg, onderwijs en veiligheid. Ik ben verguld met de door u gekozen lijn en ben heel benieuwd wat het nieuwe kabinet ermee gaat doen."

De brochure bestaat grofweg uit twee hoofdlijnen. Enerzijds geeft het bedrijfsleven aan hoe zij denkt over de beleidsmatige rolverdeling tussen publiek en privaat en tussen Nederland en Europa. Daarnaast zijn er praktische boodschappen op de verschillende milieuterreinen: afval, bodem, lucht, klimaat, stoffen, water en externe veiligheid.

Bron: VNO-NCW

Download het artikel 'VNO-NCW haakt eindelijk aan bij duurzaamheid' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen milieu
> Bekijk alle nieuwsartikelen