home » nieuws » 50% van de ondernemingen is failliet na een brand

Nieuws

veiligheid

50% van de ondernemingen is failliet na een brand

15 februari 2013

De campagne ‘Brandveiligheid ondernemers’ moet ondernemers meer bewust maken van het risico op brand(stichting) en de mogelijk te treffen preventiemaatregelen. Breekt er namelijk een grote brand uit bij een organisatie, dan leidt dat in 50% van de gevallen tot een faillissement. MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars hebben de campagne ‘Brandveiligheid ondernemers’ gelanceerd om meer bewustzijn te creëren voor het belang van brandpreventie. De helft van de organisaties waar een grote brand uitbreekt, komt dit namelijk niet meer te boven, zelfs al krijgen zij de volledige schade uitgekeerd. Dit komt bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden stil komen te liggen en de klanten naar een concurrent overstappen. Checklist en brochure voor brandpreventie Op de speciale website voor de campagne vindt u informatie en aandachtspunten om brand te voorkomen. Door de checklist brand in te vullen, krijgt u advies over de risico’s op brand voor uw organisatie en leert u welke maatregelen u kunt treffen. Ten slotte biedt de brochure (pdf) tips voor brandpreventie. Denk aan verlichting op kwetsbare plekken, goede sloten op hekwerken, de plek waar afval of pallets staan en een brandmeldinstallatie.
Download het artikel '50% van de ondernemingen is failliet na een brand' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen