home » nieuws » Nieuwe norm - veilig werken aan e-voertuigen

Nieuws

veiligheid

Nieuwe norm - veilig werken aan e-voertuigen

02 december 2013

Elektrisch aangedreven voertuigen brengen risico’s met zich mee, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden.

Eén van die nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volts. De Nederlandse norm NEN 9140 geeft voorschriften hoe ook niet-elektrotechnici bij het werken aan dergelijke voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan.

Met name binnen de elektrobranche wordt gebruik gemaakt van de norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties', om invulling te geven aan de ARBO-wetgeving betreffende elektrische veiligheid van werknemers.

Nieuwe NEN-norm
Speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen is er nu een branche-specifieke afgeleide norm gemaakt: NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de 'vertaling' van de elektrotechnische vakpraktijk naar de praktijk binnen de automobiel-branche.

Deze norm kan gebruikt worden door onder andere autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven, bergingsbedrijven en ook hulpverleningsinstanties. Met NEN 9140 kunnen belanghebbenden de werkprocessen zodanig inrichten dat zij voldoen aan de 'ARBO-zorgplicht' als werkgever betreffende de elektrische veiligheid bij het werken aan e-voertuigen.

NEN 9140
NEN 9140 is opgesteld door een brede groep belanghebbenden en deskundigen, in samenwerking met en onder de eindverantwoordelijkheid van de elektrotechnische normcommissie NEC 623 'werkvoorschriften'. Maatwerk training


bron: NEN
Download het artikel 'Nieuwe norm - veilig werken aan e-voertuigen' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen