home » nieuws » Werken op hoogte wint aan veiligheid

Nieuws

veiligheid

Werken op hoogte wint aan veiligheid

31 oktober 2006

Werken op hoogte heeft in Nederland de afgelopen jaren aan veiligheid gewonnen. Er wordt minder gewerkt met ladders en trappen met een hoogte van tien meter of meer. Ook daalde het aantal mensen dat na een val op de werkplek in een ziekenhuis moest worden opgenomen, hoewel dat nog steeds de meest voorkomende oorzaak is bij arbeidsongevallen. Dat blijkt uit het rapport “Op de hoogte”, dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer heeft toegestuurd. 

Aanleiding voor het onderzoek was het van kracht worden van de nieuwe Europese richtlijn Werken op Hoogte per 15 juli 2006. De richtlijn stelt beperkingen aan het gebruik van ladders, trappen en lijnen op de werkplek. Doel van het onderzoek was om - vooruitlopend op invoering van de richtlijn - kennis te vergaren die nodig is om de richtlijn goed te kunnen invoeren, handhaven en evalueren.
Uit het onderzoek blijkt dat in 13 procent van de bedrijven regelmatig op hoogte wordt gewerkt. De bouwnijverheid is de sector waar dit het meest gebeurt, daar ligt het percentage op 78. Werken op hoogte is het risico dat de meeste arbeidsongevallen tot gevolg heeft. Vijftien procent van alle arbeidsongevallen wordt erdoor veroorzaakt. Van de bij de Arbeidsinspectie gemelde ernstige arbeidsongevallen wordt zelfs 29 procent veroorzaakt door vallen. 

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om aandacht te vragen voor valgevaar en veiliger werken op hoogte. Een grote mediacampagne heeft het bewustzijn hierover vergroot. Er zijn ook verschillende convenanten voor veiliger werken afgesloten, bijvoorbeeld met de glazenwassers en de bouwsector. Werkgevers en werknemers hebben samen de leidraad Veilig werken op hoogte opgesteld. Met deze handreiking kan worden vastgesteld of het gebruik van een ladder op de werkplek is toegestaan. 

Mede hierdoor is het werken op hoogte de afgelopen jaren veiliger geworden. Het aantal mensen dat na een val in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde tussen 2000 en 2003 met zestien procent. 

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven die werken op hoogte positief staan tegenover de regels voor werken op hoogte en de informatie die hierover voorhanden is. Tweederde van hen geeft aan dat het valgevaar afneemt door het invoeren van regels voor werken op hoogte. Ruim 92 procent van de bedrijven zegt goed op de hoogte te zijn van de regels. Meer dan 80 procent van de bedrijven wist dat het gebruik van ladders vanaf juli 2006 beperkt dient te worden. Driekwart van de bedrijven geeft aan te weten dat de Arbeidsinspectie kan gaan controleren op het naleven van de nieuwe regels. 

Bron: SZW Nr. 06/165

Download het artikel 'Werken op hoogte wint aan veiligheid' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen