home » nieuws » Meldingsplicht vervangt gebruiksvergunning

Nieuws

veiligheid

Meldingsplicht vervangt gebruiksvergunning

27 december 2006

Duidelijke eisen aan brandveiligheid die overal in het land gelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe concept-Gebruiksbesluit. Bovendien vervalt de gebruiksvergunning voor gebruikers van gebouwen die bestemd zijn om meer dan vijftig mensen te herbergen. Hiervoor in de plaats komt een meldingsplicht. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en daarmee de brandveiligheid van het gebouw blijft bij de gebruiker; de controle op het brandveilig gebruik blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

VROM heeft de afgelopen jaren met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de branche-organisaties van brandweer en van het bedrijfsleven (MKB Nederland, Horeca Nederland en VNO/NCW) gesproken over de regelgeving voor gebruiksvergunningen. Doorn in het oog waren de verschillende aanvullende eisen op het gebied van brandveiligheid die gemeenten hanteren. Daarbij kwam het dringende verzoek vanuit het bedrijfsleven of de regeldruk naar beneden kan. Op voorwaarde dat de brandveiligheid niet inboet, heeft het ministerie naar nieuwe mogelijkheden gekeken. Hieruit is een nieuw concept-Gebruiksbesluit voortgekomen, dat binnenkort in het kabinet wordt besproken en vervolgens voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Het streven is om het nieuwe besluit per 1 augustus 2007 in werking te laten treden. 

Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbesluit tot het volgende:


Download het artikel 'Meldingsplicht vervangt gebruiksvergunning' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen