home » nieuws » Mensen vluchten niet altijd bij brand

Nieuws

veiligheid

Mensen vluchten niet altijd bij brand

25 januari 2008

Brandveiligheidsmaatregelen zijn niet goed afgestemd op het normale menselijke gedrag. Deze conclusie trekt het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra uit eigen onderzoek naar de zelfredzaamheid bij brand.

Een aantal veel voorkomende situaties bij brand zoals ze in het onderzoek beschreven worden: In plaats van paniek heerst er vaak een afwachtende houding, waardoor vluchten in sommige gevallen niet meer mogelijk is. Er wordt niet meteen gereageerd op een brandalarm. Mensen maken bij brand nauwelijks gebruik van de nooduitgangbordjes en de dichtstbijzijnde nooduitgang. Ook wordt er veel gevlucht door de rook, terwijl men wel weet dat dit eigenlijk niet moet.

De belangrijkste conclusie van Nibra is dat niet het aantal en de grootte van de uitgangen de overlevingskans bij brand vergroten. Vooral de tijd die het kost om te reageren op signalen van gevaar en de beslissingen die daarna genomen worden, zijn van belang. 

Naast de technische brandveiligheidsmaatregelen in een gebouw, zijn daarom juist de organisatorische aspecten van brandveiligheid belangrijk. Good housekeeping en een goed georganiseerde en getrainde bedrijfshulpverlening kunnen de reactietijd bij een brand tot tien keer verkorten.

Nibra wil verder onderzoek doen naar hoe brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen beter af te stemmen zijn op het bovenbeschreven menselijk gedrag. Training over het inschatten van gevaar is volgens het instituut een goede investering. Een eerste aanzet is te lezen in de brochure Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht.

Download het artikel 'Mensen vluchten niet altijd bij brand' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen