home » nieuws » Jaarplan: Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan

Nieuws

veiligheid

Jaarplan: Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan

07 december 2009

De Arbeidsinspectie controleert in 2010 bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. 

Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa tussen 2007 en 2012 met een kwart te verminderen. Dit staat in het jaarplan van de Arbeidsinspectie dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

De inspectie controleert volgend jaar ook of werkgevers hun mensen beschermen tegen agressie en geweld. Vooral werknemers met publieke taken hebben te maken met dit grote maatschappelijke probleem. Het gaat onder meer om verkeersregelaars, brandweerlieden en medewerkers bij sociale diensten.
Daarnaast besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan het omgaan met gevaarlijke stoffen. Zij wil werknemers bewuster maken van de risico’s. Een ander doel is om te bevorderen dat werkgevers gevaarlijke stoffen waar mogelijk vervangen door minder schadelijke stoffen. 

Bij chemische bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen controleert de Arbeidsinspectie in 2010 op de momenten dat een fabriek of installatie wordt stilgelegd voor onderhoud. Net voor, tijdens en direct na deze onderhoudstops zijn de risico’s groter door de tijdsdruk en de aanwezigheid van inleenkrachten. In deze sector gaat de Arbeidsinspectie bovendien de zogenoemde veiligheidscultuur onderzoeken. Durven werknemers onveilige situaties te melden of zijn ze bang voor ontslag? En pakt het management zulke meldingen op of krijgt de productie voorrang? 

Als het gaat om illegale arbeid en onderbetaling houdt de Arbeidsinspectie de schoonmaak, uitzendbranche, horeca en detailhandel in het vizier. In alle sectoren controleren inspecteurs of buitenlandse studenten en stagiairs geen werk doen dat buiten de voorwaarden van hun vergunning valt. Dat is om te voorkomen dat werk wordt gedaan door vreemdelingen onder het mom van een studie. Ook let de Arbeidsinspectie extra op signalen van onderbetaling, uitbuiting en mensenhandel.


Download het artikel 'Jaarplan: Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

Overig nieuwsartikelen veiligheid
> Bekijk alle nieuwsartikelen