home » veiligheid » Wat is nu eigenlijk de Gebruiksvergunning?

Wat is nu eigenlijk de Gebruiksvergunning?

Een gebruiksvergunning, is een vergunning om een gebouw in gebruik te nemen en te houden met als omschreven doel de activiteit die daar plaats zal gaan vinden. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan die het Brandveilig gebruik van dit gebouw garandeert. In de gebruiksvergunning is tevens opgenomen het besluit van het college van B&W van de gemeente om dit gebouw als zodanig in gebruik te nemen en te houden.

Het doel van deze gebruiksvergunning is om brandgevaarlijk situaties te vermijden, brand te voorkomen en ongevallen door brand te verkleinen. Een van de taken binnen de gemeentelijke verordening is ook het voorkomen van brand, brandgevaarlijke situaties en ongevallen die veroorzaakt worden door brand (MBV). 

Ook voor gebouwen waarvoor geen directe gebruiksvergunning nodig is zijn voorschriften gesteld, in hoofdstuk 6 en bijlage 3 en 4 van de Model Bouw Verordening (MBV) zijn algemeen geldende voorschriften gesteld voor bouwwerken. Hierbij valt te denken aan een voldoende aantal vluchtwegen en nooduitgangen en het vrijhouden hiervan. Alle bouwwerken waar zich mensen bevinden kort van duur of langdurig dienen conform deze voorschriften te worden gebouwd of ingericht.

Download het artikel 'Wat is nu eigenlijk de Gebruiksvergunning?' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN