home » veiligheid » Regelgeving acculaadruimten

Regelgeving acculaadruimten

Accu’s kunnen niet op elke plaats in het bedrijf opgeladen worden. Bij het laden van accu’s ontstaat waterstofgas dat door een vonk kan gaan branden of exploderen. 

Goede aandacht dient geschonken te worden aan onderstaande veiligheidsmaatregelen die naast het brand- en/of explosierisico ook persoonlijke ongevallen voorkomen.

Om te voorkomen dat het ontstane waterstofgas tot ontbranding/explosie komt en resulteert in een oncontroleerbare brand, dient het acculaden plaats te vinden met in achtneming van diverse veiligheidsmaatregelen. 

Indien natte accu’s aanwezig zijn, dienen de volgende veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden


Download het artikel 'Regelgeving acculaadruimten' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN