home » veiligheid » Verplichtingen werkgever m.b.t. BHV

Verplichtingen werkgever m.b.t. BHV

Als werkgever bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. 

Er is een aantal eisen waaraan de werkgever moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze eisen staan omschreven in de Arbo-wet en in het bijbehorende Arbobesluit. Daar staan ook de taken en verplichtingen van de bedrijfshulpverleners in omschreven.  

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening moet de werkgever de volgende stappen ondernemen:

Waarbij als eisen worden gesteld:


Download het artikel 'Verplichtingen werkgever m.b.t. BHV' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN