home » veiligheid » Voorkom onnodige bedrijfsschade

Voorkom onnodige bedrijfsschade

U zult zich kunnen voorstellen dat na een grote brand een aanzienlijke stagnatie van productie of activiteiten zal optreden. Maar wist u dat dit ook kan gebeuren na een kleine brand of na een diefstal. 

Als we denken aan stagnatie van de productie en de daarbijbehorende omzetderving, dient u op een speciale manier naar uw bedrijf te kijken. Een kritische analyse van uw bedrijf dient gemaakt te worden. Hierbij dient bij elk detail van uw bedrijf bekeken te worden of uitval of vermissing door wat voor reden dan ook, kan leiden tot een onacceptabele stagnatie van de productie of activiteiten.

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke risico’s in relatie tot bedrijfsschade. Het is daarom niet mogelijk om alle factoren hier weer te geven. Hieronder treft u een selectie aan van veel voorkomende risico’s die een bedrijfsschade tot gevolg kunnen hebben. Een uitgebreid bedrijfsschade-onderzoek dient uitgevoerd te worden door de eigen organisatie of externe adviseurs om goede conclusies te kunnen trekken en de juiste bijbehorende veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Voor meer informatie! Gebruik de 'vraagbaak' van censor.nu
Download het artikel 'Voorkom onnodige bedrijfsschade' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN