home » veiligheid » Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid

Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid

Er is geen enkele aanwijzing dat UMTS-velden gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid), een slechter geheugen of verminderde reactiesnelheid veroorzaken. Dat constateren onafhankelijke onderzoekers van de Zwitserse Stichting voor onderzoek naar Mobiele Communicatie in het Zwitsers 'replicatieonderzoek naar effecten van UMTS op welbevinden en cognitie'.

Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft de resultaten van dit zogeheten Cofam-II onderzoek, mede namens minister Brinkhorst (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken), dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van dit Cofam-II onderzoek, geleid door dr. Peter Achermann van de Universiteit van Zürich, zijn eenduidig en helder. Er is geen enkel verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan UMTS-signalen. De resultaten zijn in lijn met wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt; basisstations en draadloze technologieën hebben geen korte of lange termijneffecten op de gezondheid. Staatssecretaris van Geel is blij met de duidelijkheid: "Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken, maar er is geen effect, ook niet een beetje". Het Cofam-II onderzoek volgt op het verkennend onderzoek van TNO uit 2003 (Cofam-I), en de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Uit het TNO-onderzoek bleek dat UMTS-straling statistisch gezien mogelijk een effect zou hebben op het welbevinden. Volgens de Gezondheidsraad viel er echter niet uit af te leiden dat er een oorzakelijk verband was tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan UMTS-velden. Bovendien was er twijfel over de opzet van het TNO-onderzoek. Desondanks leidde dit tot veel maatschappelijke onrust. Verschillende gemeenten waren er huiverig voor nieuwe UMTS-antennes te plaatsen. Dit was voor Van Geel mede aanleiding om nieuw, uitgebreid en onafhankelijk onderzoek te vragen. Met de resultaten van dit onderzoek gaat de bewindsman ervan uit dat er voor gemeenten geen belemmeringen zijn nieuwe antennes te plaatsen. De Rijksoverheid gaat onder coördinatie van VROM een breed onderzoeksprogramma opzetten rond elektromagnetische velden en gezondheid. Niet omdat er reden is voor zorg, maar om een brede expertise te ontwikkelen en een vinger aan de pols te houden bij nieuwe ontwikkelingen. Verder komt er een wetenschappelijk kennisplatform waar burgers, overheden en het bedrijfsleven zich tot kunnen wenden voor vragen.

Bron: VROM 6-6-2006

Zie ook Dossier GSM- en UMTS-antennes: http://www.vrom.nl/antennes 
Vragen en antwoorden over het Zwitserse onderzoek (Cofam II) 
Meer informatie over het Zwitserse onderzoek vindt u op de website van de onderzoekers (Universiteit van Zürich): http://www.unizh.ch/phar/sleep/handy/
De Stichting voor onderzoek naar Mobiele Communicatie (Forschungsstiftung Mobilkommunikation, FSM): http://www.mobile-research.ethz.ch
Het artikel over het Zwitserse Cofam-onderzoek vindt u in het tijdschrift Environmental Health Perspective: http://www.ehponline.org


Download het artikel 'Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid' als PDF Download dit artikel als PDF

Vraagbaak

INFORMATIE & DIENSTEN